Thông tin Cuộc thi "Sinh viên với sở hữu trí tuệ lần I - Năm 2020"

Trung tâm SHTT&CGCN được ĐHQG-HCM giao tổ chức Cuộc thi "Sinh viên với Quyền SHTT" năm 2020 chủ đề 'Khởi nghiệp bền vững dựa trên quyền sở hữu trí tuệ', cuộc thi nhằm tìm kiếm những dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng của sinh viên, thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm/dịch vụ và ươm tạo thành những doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển bền vững. 
Thông tin chính thức xem tại: http://iptc.vn/sip/


Tổng truy cập: 113,643