Phân công nhiệm vụ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

E-MAIL

01

Đoàn Thị Phương Diệp

Trưởng phòng

Phụ trách chung công việc của Phòng;

Tư vấn pháp luật tại các đơn vị, thanh tra thi

Phụ trách công tác thanh tra định kỳ.

diepdtp@uel.edu.vn

02

Hà Quang Đông

Nhân viên

Phụ trách công tác pháp chế, thanh tra thường xuyên. Thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn từ trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.

donghq@uel.edu.vn

 03  Mai Thị Thủy  Nhân viên  Phụ trách công tác pháp chế, thanh tra thường xuyên. Thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn từ trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.  thuymt@uel.edu.vn


Tổng truy cập: 113,651