Liên hệ

Tổ Thanh tra - Pháp chế
Phòng A.803 - Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Email: thanhtrapc@uel.edu.vn Điện thoại: (08) 37244512 (6411) Fax: (08) 37244500

Tổng truy cập: 113,650