Quy định tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh.

Quy định tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh.(file đính kèm)


Tổng truy cập: 113,658