Phân công nhiệm vụ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CÔNG VIỆC PHỤ TRÁCH

E-MAIL

01

Đoàn Thị Phương Diệp

Tổ trưởng

Phụ trách chung công việc của Phòng;

Tư vấn pháp luật tại các đơn vị, thanh tra thi

Phụ trách công tác thanh tra định kỳ.

diepdtp@uel.edu.vn

02

Đỗ Thế Nhân

Nhân viên

Chuyên viên làm công tác thanh tra học chính

nhandt@uel.edu.vn

03

Hồ Văn Túy

Nhân viên

Chuyên viên làm công tác thanh tra học chính

tuyhv@uel.edu.vn

04

Hà Quang Đông

Nhân viên

Phụ trách công tác pháp chế, thanh tra thường xuyên. Tổng hợp và thống kê giờ giảng của GV vào cuối học kỳ. Thực hiện công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn từ trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.

donghq@uel.edu.vnHỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tổng truy cập: 48,448

3,258