Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật nước CHXHCNVN

  Nhằm hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) đã phối hợp với Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

  Thời gian tổ chức cuộc thi:

Vòng 1: thời gian thi trực tuyến trong 3 ngày bắt đầu vào 7 giờ ngày 9/11/2015 đến 24 giờ ngày 11/11/2015 (hướng dẫn đăng ký thi và trang web thi, ĐHQG-HCM sẽ thông báo cụ thể sau)

Vòng 2: tổ chức vào cuối tháng 11/2015

  (Chi tiết Cuộc thi vui lòng xem công văn số 1937/ĐHQG-TTPC ngày 27/10/2015 của ĐHQG-HCM Và Công văn số 2018/ĐHQG-TTPC ngày 05/11/2015 đính kèm)

Công văn số 1937/ĐHQG-TTPC 
Công văn số 2018/ĐHQG-TTPC 
Tài liệu tham khảo.HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tổng truy cập: 48,441

3,251